REGLEMENT/STRUKTUR

Turneringsstrukturen vil blive tydelig i forbindelse med det endelige antal deltagende hold.

Udgangspunktet er, at AA/A hold tilmeldes i A-rækken. B+C hold tilmeldes i B-rækken.

https://www.dhf.dk/media/17077/dhf-s-turneringsreglement-for-oevrige-raekker.pdf

OBS!
Der vil blive spillet på kortbane i U9+U11