REGLEMENT/STRUKTUR

Turneringsreglementer:
Vi spiller efter JHFs turneringsreglement for øvrige rækker. Reglementet kan findes her:
https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/regler-love/reglementer/turneringsreglement-for-oevrige-raekker/

Banestørrelser:
U11 - Totalbane (2/3)
U13 + U15 - Fuld bane

OBS! Reglementet gælder ikke ift. kamplængde.
Vi spiller 2 x 15 minutter pr. kamp + 1 minuts halvleg.
Holdene bytter banehalvdel ved pausen.

Turneringsstruktur:
Strukturen bliver offentliggjort når det endelige antal hold er tilmeldt. Strukturen afgøres ud fra det antal hold og ud fra deres niveau.

Puljeafgørelse:
Ved pointlighed i puljerne, afgøres deres placeringsrækkefølge jf. nedenstående:

1) Opnåede point i indbyrdes kampe.
2) Måldifferencen i indbyrdes kampe.
3) Flest scorede mål i indbyrdes kampe.
4) Måldifferencen i samtlige kampe.
5) Flest scorede mål i samtlige kampe.
6) Lodtrækning

Fortolkning af ovenstående:
(Pkt. 1.) Står flere hold lige med hensyn til points, afgøres deres indbyrdes placering af holdenes points i indbyrdes kampe.
(Pkt. 2.) Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres placering ved måldifferencen beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe.
(Pkt. 3.) Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved flest scorede mål beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe. (Pkt. 3 kan kun anvendes, hvis der er flere end 2 hold tilbage).
(Pkt. 4.) Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved måldifferencen beregnet på grundlag af resultaterne af samtlige kampe spillet i puljen. (Pkt. 5.) Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering af flest scorede mål i samtlige kampe i puljen.
(Pkt. 6.) Stævnekontoret slår plat/krone om videre deltagelse.

Knockout / Slutspil / Finale - afgørelser:
Ved uafgjort-resultat i knockoutfacen/slutspil, hvor kampen skal afgøres for videre færd i turnering/finale afgøres denne på shootout (beachhåndbold).

Hvert hold udvælger 5 spillere til at afslutte.
Hvert hold skal have 1 keeper / kaster, må skiftes for hvert kast.

- Keeper/kaster starter på mållinjen.
- Markspiller starter på sidelinjen (se hvor længere nede)
- Keeperen der afsluttes mod, starter på egen mållinje. 
- Markspilleren starter med bolden og på dommerens signal kaster bolden ind til keeper/kaster.
- Keeper/kaster har nu 3 sekunder til at aflevere til markspilleren eller skyde på mål.
- Modtager markspilleren bolden, må denne ikke drible men maksimalt tage op til 3 skridt fra boldmodtagelsen.
- Keeperen der afsluttes mod, må gerne forlade feltet og bolderobre afleveringen. Dog først efter markspilleren har afleveret til keeper/kasteren.
- Hvis keeperen prøver at bolderobre afleveringen, og rører modstanderen, takseres forseelsen med rødt kort (kun gældende i denne kamp) og med et regulært straffekast.
- Straffekastet må tages af hvilken som helst spiller.
- Rammer bolden jorden ved afleveringen ind til keeper/kasteren eller fra keeperen/kasteren til markspilleren takseres bolden som brændt. Bolden må dog gerne ramme jorden hvis keeperen afslutter mod mål.

U11: Markspilleren starter på sidelinjen ved 3-meterens start. Begge keepere/kastere starter på egen mållinjen.
U13 - U15: Markspilleren starter på sidelinjen ved midterlinjen. Keeperen/kasteren starter bag midterlinjen og midt på banen. Keeper der afsluttes mod, skal starte på egen mållinje.