REGLEMENT/STRUKTUR

Turneringsreglementer:
Vi spiller efter JHFs turneringsreglement for øvrige rækker. Reglementet kan findes her:
https://www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/regler-love/reglementer/turneringsreglement-for-oevrige-raekker/

Banestørrelser:
U11 - Totalbane (2/3)
U13 + U15 - Fuld bane

OBS! Reglementet gælder ikke ift. kamplængde.
Vi spiller 2 x 15 minutter pr. kamp + 1 minuts halvleg.
Holdene bytter banehalvdel ved pausen.

Karantæne:
Får en spiller direkte rødt kort, giver det en kamps karantæne.

Turneringsstruktur:
Strukturen bliver offentliggjort når det endelige antal hold er tilmeldt. Strukturen afgøres ud fra det antal hold og ud fra deres niveau.

Puljeafgørelse:
Ved pointlighed i puljerne, afgøres deres placeringsrækkefølge jf. nedenstående:

1) Opnåede point i indbyrdes kampe.
2) Måldifferencen i indbyrdes kampe.
3) Flest scorede mål i indbyrdes kampe.
4) Måldifferencen i samtlige kampe.
5) Flest scorede mål i samtlige kampe.
6) Lodtrækning

Fortolkning af ovenstående:
(Pkt. 1.) Står flere hold lige med hensyn til points, afgøres deres indbyrdes placering af holdenes points i indbyrdes kampe.
(Pkt. 2.) Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres placering ved måldifferencen beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe.
(Pkt. 3.) Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved flest scorede mål beregnet på grundlag af resultaterne af disse holds indbyrdes kampe. (Pkt. 3 kan kun anvendes, hvis der er flere end 2 hold tilbage).
(Pkt. 4.) Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering ved måldifferencen beregnet på grundlag af resultaterne af samtlige kampe spillet i puljen. (Pkt. 5.) Er flere hold endnu ikke indplaceret, afgøres deres indbyrdes placering af flest scorede mål i samtlige kampe i puljen.
(Pkt. 6.) Stævnekontoret slår plat/krone om videre deltagelse.

Knockout / Slutspil / Finale - afgørelser:
Ved uafgjort-resultat i knockoutfacen/slutspil, hvor kampen skal afgøres for videre færd i turnering/finale afgøres denne som almindelig straffekastkonkurrence med 3 straffekast til hvert hold.

Hvert hold udvælger 3 spillere til at afslutte.
Hvert hold skal have 1 keeper / kaster, må skiftes for hvert kast.

- Straffekastet tages som et normalt straffekast.
- Der må skiftes keeper mellem hvert kast.
- Står der lige efter de 3 kast til hvert hold, afgøres det med 1 kast til hvert hold, indtil der findes en vinder.
- Efter de tre kast, må den samme spiller gerne skyde igen.